T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Batman Müftülüğü

13.06.2019

ULUSLARARASI "DAVET DİLİ" KONULU SEMPOZYUM

ULUSLARARASI "DAVET DİLİ" KONULU SEMPOZYUM
Batman Valiliği himayelerinde; Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Batman il Müftülüğü, Yunus Emre Camii Vakfı (YECVA), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve İmam-Hatipler Mezunları Derneği, (ÖNDER) ortaklığıyla Uluslararası "Davet Dili" konulu sempozyum yapmayı hedeflemektedir. Bu vesileyle ulusal ve uluslararası; din eğitimcilerini, din görevlilerini, alan öğretmenlerini ve alanda çalışan uzmanları, 18-19 Ekim 2019 tarihinde Batman Valiliği himayesinde hayata geçireceği “Davet Dili” konulu sempozyumu’na örnek çalışmalarını ve önerilerini içeren tebliğleri ile “Bildiri Özet Başvurusu”nda bulunmaya davet etmektedir.

• Özet Gönderim Son Tarih: 01 Temmuz 2019 
• Kabul Edilen Tebliğlerin Duyurulması: 16 Temmuz 2019 
• Tam Metnin Gönderilmesi İçin Son Tarih:16 Ağustos 2019
• Programın Duyuru Tarihi: 01 Ekim 2019

KONU BAŞLIKLARI

1. TEORİ VE UYGULAMADA DAVET DİLİ
• Hikmet ve Güzel Nasihat ile Rabbinin Yoluna Davet Et” Ayet-i Kerimesini Günümüze Göre Anlamak 
• Peygamberlerin Davet Metotları ve Davet Dilleri
• Hz. Lokman’ın Davet Metodu ve Dili
• Davetçide Bulunması Gereken Hususlar 
• Davet Dilini Destekleyen Davranışlar
• Bir Davet Merkezi Olarak Camiler ve Cami Dili
• Cami Dışında Davet Dili

2. GENÇ DAVETÇİLER VE GENÇLERİN DAVET DİLİ
• İslam Tarihinde Genç Davetçiler ve Davet Dili
• Günümüzde Gençlerle İletişim ve Gençleri Davet
• Gençlerin Din Görevlilerine Bakışı ve Beklentileri
• Gençlere Sunulan Hizmette Davet Dili, Yöntem ve Muhteva
• Davette Çağın ve Gençliğin Dilini Yakalamak
• Değerler Eğitiminde Dilin Kullanımı
• Genç Davetçi Yetiştirmek
• Kur’an Kursu, Medrese, İHL ve İlahiyat Öğrencilerinde Dava Bilinci Oluşturmak

3. FARKLI TOPLUMSAL KATMANLARA YÖNELİK İLETİŞİM VE DAVET DİLİ
• Çocuk ve Kadın Yönelik Davet Dili
• Engelli ve Yaşlı ile
• Suçlu, Madde Bağımlısı, Evsiz vs. Yönelik Davet Dili
• Esnaf ile Zanaatkârlar Yönelik Davet Dili
• İşçi ve İşverenler Yönelik Davet Dili
• Memur ve Amirler Yönelik Davet Dili
• Bürokrat ve Yöneticiler Yönelik Davet Dili
• Öğretmen ve Öğrenciler Yönelik Davet Dili

4. DAVETTE BEDEN DİLİ
Yaşantıda, Sohbette, Müzakerede, Hutbede, Vaazda…

5. BİR DAVET METODU OLARAK GÜZEL AHLAK

6. MUSİKİ, FİLM VE SOSYAL MEDYADA DAVET DİLİ

7. YURT DIŞINDAKİ DİN GÖREVLİLERİNDE DAVET DİLİ
• Yurt Dışındaki Görevlilerin Davet Dilinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
• Yurt Dışındaki Davet Dili Örnekleri

8. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DAVET DİLİNE ÖRNEK ŞAHSİYETLER

9. İLGİLİ DİĞER KONULARDA DAVET DİLİ

SEMPOZYUM ONUR KURULU
• Hulusi ŞAHİN (Batman Valisi)
• Prof. Dr. Aydın DURMUŞ(Batman Üniversitesi Rektörü)
• Prof. Dr. Ramazan MUSLU(Diyanet İşleri Başkan Yrd.)
• Dr. Burhan İŞLEYEN (Diyanet İşleri Başkan Yrd.)

DÜZENLEME KURULU
• Prof. Dr. Şemsettin DURSUN
 Düz.Kur.Bşk. (Batman Ünv. İslami İl Fak. Dk.)
• Turgut ERHAN Batman İl Müftüsü
• Mehmet KESKİN Yunus Emre Camii Vakfı (YECVA) Yön. Kur. Başk.
• Mehmet Taha BARAN Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Yön. Kur. Üyesi
• M.Ali KILIÇ ÖNDER Genel Müdürü

SEKRETERYA
• Musab BARAN Doktora Öğrencisi Ürdün Ünv. 
• Fethullah ATSIZ Batman Ünv. İsl. İlimer Fak. Araştırma Görv.
• Alaeddin KILIÇ Batman İl Müftülüğü Vaiz
• Nezir CEYLAN ÖNDER Batman Şube Başkanı

BİLİM KURULU ÜYELERİ

1. Saffet KÖSE (Prof. Dr.) Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü
2. Abdullah KAHRAMAN (Prof. Dr.) Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
3. Ahmet BOSTANCI (Prof. Dr.) Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
4. Hasan KESKİN (Prof. Dr.) Tekirdağ Namık Kemal İlahiyat Fak. Dekanı
5. Hüseyin GÜNEŞ (Prof. Dr.) Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Zülfikar DURMUŞ (Prof. Dr.) Nevşehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
6. Fatih KURT (Dr.) DİB Dini Yayınlar Genel Müdürü
7. İzani TURAN Bursa İl Müftüsü
8. Turgut ERHAN Batman İl Müftüsü 
9. Adil BOR (Dr.) DİB Pendik Haseki Yüksek İhtisas Müdürü
10. Abdurrahman CANDAN (Prof. Dr.) Kırıkkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
11. Ahmet KOÇ (Prof. Dr.) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
12. Ali AKPINAR (Prof. Dr.) Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
13. Cemalettin ERDEMCİ (Prof. Dr). Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
14. Ergün YILDIRIM (Prof. Dr.) Marmara Ünv. İletişim Fakültesi
15. Halil Rahman AÇAR (Prof. Dr.) Yıldırım Beyazıt Uni. İnsan ve Toplum Bil Fak.
16. Kerim BULADI (Prof. Dr.)İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
17. Mehmet AKBAŞ (Prof. Dr.) Gaziantep Üniversitesi ilahiyat Fakültesi
18. Mustafa AĞIRMAN (Prof. Dr.) Atatürk Üniversitesi İlahiyat fakültesi
19. M. Halil ÇİÇEK (Prof. Dr.) Yıldırım Beyazıt Ünv İslami İlimler Fakültesi
20. Ömer ÖZYILMAZ (Prof. Dr.)Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi
21. Özcan HIDIR (Prof. Dr.) Sebahattin Zaim Ünv. İslami İlimler Fakültesi
22. Vechi SÖNMEZ (Prof. Dr.) Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
23. Yahya SUZAN ( Prof. Dr.) Siirt Üniversitesi Yabancı Dilleri Y.O
24. Yaşar DÜZENLİ (Prof. Dr.) İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
25. Abdullah ÜNALAN (Doç. Dr.) Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
26. İbrahim Hakan KARATAŞ (Doç. Dr.)İstanbul Medeniyet Üni. Eğitim Bilimleri Fak.
27. Nezir AKYEŞİLMEN(Doç. Dr.) Selçuk Ünv. İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi
28. Recep Yıldız (Doç. Dr.) Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmetler Fakültesi
29. Taha NAS (Doç. Dr.)Mardin Artuklu Ünv. İslami İlimler Fakültesi
30. Zeki TAN (Doç. Dr.) Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
31. Bedri ASLAN (Dr. Öğr. Ü.) Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
32. Abdülbasit SALTEKİN (Dr. Öğr. Ü.) Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
33. Abdülvehap ERİN (Dr. Öğr. Ü.) Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
34. Cüneyt MARAL (Dr. Öğr. Ü.) Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
35. Ekrem UYSAL (Dr. Öğr. Ü.) Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
36. Fuat İSTEMİ (Dr. Öğr. Ü.) Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
37. Hasan AKREŞ (Dr. Öğr. Ü.) Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
38. M. Nurullah AKTAŞ (Dr. Öğr. Ü.) Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
39. Sedat BARAN (Dr. Öğr. Ü.) Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
40. Şahin ŞİMŞEK (Dr. Öğr. Ü.) Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
41. Şükrü AYDIN (Dr. Öğr. Ü.) Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
42. Ufuk BİRCAN (Dr. Öğr. Ü.) Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
43. Ümit GÜLER (Dr. Öğr. Ü.) Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
44. Yusuf EŞİT (Dr. Öğr. Ü.) Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
45. Abdulvehap EKİNCİ UMAD Yönetim Kurulu Başkanı
46. Mustafa YELEK TİDEF Yönetim Kurulu Başkanı
47. M. Tayyip ELÇİ MEDAV Yönetim Kurulu Başkanı