09.05.2017

BERATIMIZI ALALIM BU GECE

Borçtan, suçtan, cezadan kurtulmak anlamına gelen, müminlerin af ve arınmasına, kurtuluşuna vesile olan, hakiki manada ihya edenlerin Allah (cc) in rızasını kazanabilecekleri, manevi hediyelere kavuşabilecekleri, rahmet ve mağfiret mevsimi ramazan-ı şerife adım adım yaklaşıldığının habercisi, çarşambayı perşembeye bağlayan gece berat gecesidir.

Allah’ın rahmetini umarak ihya ettiğimiz mübarek gün ve gecelerin bize en büyük getirisi, dünyevi koşuşturmacanın içerisinde nefis muhasebesi yaparak yeniden düşünmeye kapı açması ve tövbe ile kendi özümüze dönme imkanını sağlamış olmasıdır. Her an günah lekeleriyle kirlenen dudakları duaya, gönülleri dergâha yöneltmek için verilmiş olan büyük bir fırsattır. İnsanların hayat defterine hayırların kaydedilmesine, hataların affedilmesine, sevapların verilmesine vesile teşkil eden bir nimettir.
Hiç şüphesiz Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ uğrunda dünyevi haz ve çıkarlardan vazgeçerek, sözünde ve davranışlarında dürüst, verdiği sözlere sadık, darda kalana kucak açan, toplum içinde adaleti ve kardeşliği tesis eden, etrafına ve yakınlarına karşı hoşgörülü ve bağışlayıcı olan, imtihanlar karşısında sabır zırhını kuşanan ve Allah’ın rızasını umarak alçakgönüllülüğü düstur edinen, iyilik ve takvada yardımlaşan, Allah’a karşı gelmekten sakınan, etrafına iyi muamele ve güzel söz söyleyerek Rabbin hoşnutluğunu gözetenler hem bu dünya da hem de ahirette kurtuluşa ereceklerdir. Allah (ac) Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır” buyuruyor.
Allah mutlak adildir. Adaleti gözetenleri sever. Allah merhametlidir merhametli olanları sever. Allah cömerttir. Kullarının Allah’ın kendilerine verdiklerinden maddi ve manevi anlamda infakta bulunanları sever. Allah tevvabdır. Tövbe edip birbirlerinin kusurlarını bağışlayanları sever. Allah temizdir. İbadet ve teatleri ile nefislerini temizleyenleri sever. Allah’ın lütfunu ve dünya-ahiret saadetini umarak bütün hayırlı işlerinde başarılı olmak için kendi gücünü değil Allah’ın keremini öne çıkaranlar, kişisel tercih ve yeteneklerini kusursuz görenler değil, özündeki imanı hayata geçirip onun kurtarıcılığına güvenenler Allah’ın hoşnutluğunu kazanacaklardır.
Ümmeti Muhammed’in kalp ölülüğünden; gönül diriliğine , buuz hastalığından; vicdan duruluğuna, akıl tutulmasından; idrak açıklığına, arzu ve isteklerin doyumsuzluğundan; nefis terbiyesine, isyan ve nisyanın çukurlarından tevekkül ve tefekkürün rahmetine vesile olması duası ile berat gecemiz mübarek olsun.
 
                                                                                                 Turgut ERHAN
                                                                                               Batman İl Müftüsü