30.09.2016

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MESAJI

 

Diyanet İşleri Başkanlığımız, insanlarımızın cami ve mescitlere olan ilgisini artırmak, gelecek nesillerimizin zihinlerine mabet fikrini yerleştirmek maksadıyla, 1986 yılından beri her yıl Ekim Ayı’nın ilk haftasını “Camiler ve Din Görevlileri  Haftası” olarak kutlamayı bir gelenek haline getirmiştir.

 

Ülkemiz ve aziz milletimiz için yapılan bu anlamlı faaliyet, vatandaşlarımızın bir taraftan mabet anlayışlarını sorgulamalarına, diğer taraftan da camileri amacına uygun olarak imar etme ve kullanma bilincini kazanmalarına yardımcı olacaktır. Hafta boyunca yurt içi ve yurtdışında din görevlilerimiz, camilerimizin dini ve sosyal içerikli fonksiyonlarını milletimize anlatacak ve toplumumuz, mabetlerimizin dini ve toplumsal yönünü daha iyi anlama fırsatını bulacaklardır.

 

Son yıllarda hafta münasebetiyle toplumu yakından ilgilendiren ve onun ihtiyacı olan bir konu tespit edilmiştir. Başkanlığımızca bu yılın teması “ Camii ve Kitap ” olarak belirlenmiştir. Müslümanların mabedi olan cami ve mescitler İslam’ın Ana müessesesidir. Camiler, dil, renk, ırk ve kültür farkı gözetilmeksizin bütün mü’minleri tevhid inancı etrafında toplayan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesini sağlayan, kutsal mekânlarımızdır.

 

Yüce Rabbimiz ilk emri Peygamberi aracılığıyla insanlara “Oku “ demektedir. Yani Öyle ki bu okuma insanı, toplumu, dünyayı, yaşamı, geçmişi, geleceği, iyiyi, kötüyü, varlığı, oluşu, akışı içine alan ve varoluşun özünden gelen derin bir “sesleniş, çağrı ve dillendirme” şeklinde bir okuma olmalıdır. Eşyanın manasını ve yaşamın anlamını gösteren ve örnekleyen bir okuma olmalıdır. İslam tarihinde bu okumanın bir benzeri Bedir Muharebesinde esir alınan müşriklerden okuma yazma bilenlerin müslümanların çocuklarından onar kişiye okuma-yazma öğretmeleri istendi. Esirler müslümanlar arasında dağıtıldı. İslam dininin cehalete karşı yaptığı en büyük savaşın eğitim ve okumadan geçtiğini bize apaçık vurgulamaktadır.

 

Ayrıca ;camilerimizin kapısı herkese açıktır. Kadın-erkek, çocuk, genç-ihtiyar, zengin-fakir, amir-memur bütün insanların buralarda Allah’a ibadet ederek huzur bulurlar. Camiler, ibadet yerleri olmakla beraber aynı zamanda, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan yuvalarıdır. Okunan hutbeler, yapılan vaazu nasihatler ile her yaştan insana dini bilgiler öğretilir, kalplere Allah, Peygamber, vatan ve millet sevgisi yerleştirilir. Kısacası camilerimiz, önce ibadethane, sonra eğitim, kültür ve sosyal faaliyet merkezleri, birlik ve beraberliğimizin teminatı olan kutsal mekânlar ve toplumsal hayatımızın en temel müesseseleridir.


Cami ve mescitler, Kur’an’ın ifadesiyle “Beytullah, yani Allah’ın Evi”dir. Bu durumda caminin müdavimi olan mü’minler, Allah’ın misafiri olarak orada bulunuyorlardır. İnsanlar bile evlerine gelen misafirlerine ikramlarda bulunurken, hiç şüphesiz Allah Teâlâ da evine gelen misafirlerini boş çevirmez. Öyleyse mü’minler olarak Allah’ın evleri olan camilerimizi şenlendirelim, cemaate devam etmek suretiyle oraları gerçek anlamda imar edelim.  Unutmayalım ki, camiler ne kadar bakımlı olursa olsun, içerisinde ibadet eden cemaat yoksa imar edilmiş sayılmaz, çünkü camilerin süsü içinde namaz kılan cemaattir.


 

Cami ve Kur’an Kurslarımızda görev yapan din görevlilerimiz de çok büyük ve kutsal bir görev ifa etmektedirler. Uhdelerindeki din hizmetlerinin yanı sıra beşikten mezara kadar hep insanlarımızın yanında olmakta ve sosyal hayatın her safhasında halkımızın hizmetinde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla din görevlilerimiz toplumda saygın bir yere sahiptirler.

 

Bizler tarihe iz bırakmış insanlığa İnsani – İslami değerleri tanıtmış muhteşem bir kültür ve medeniyetin mirasçılarıyız. Ecdadımız bin yıldır cami merkezli bir kültür ve medeniyet inşa etti. Bizi biz yapan değerlerimiz hep camilerden beslendi ve feyz aldı.
Caminin kuşatıcı ve kucaklayıcı ikliminden yetiştik ve Hacı Bektaş Veli’ nin sözüne uyarak bir olduk, iri olduk, diri olduk.


Gençlik bir milletin ve ülkenin geleceğidir. Cami ,Kitap ,İlim ve İrfan ekseninde yetişen ,kendi inanç ve kültürel değerlerine sahip, milletinin ve tarihinin ruh köklerine bağlı iyi yetişmiş bir gençlik geleceğimizin güven kaynağı ve teminatıdır.

Bu itibarla ; Camiler haftası ve yapılacak faaliyetlerin milletimiz ve ülkemizin huzur ve barışına birlik ve kardeşliğine katkı sağlamasını ,bu vesileyle bu yıl 01-07 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ilimize, ülkemize ve âlem-i İslam’a hayırlar getirmesini temenni ediyor; değerli meslektaşlarımızı fedakârane hizmetlerinden dolayı tebrik ediyor, ahirete intikal eden meslektaşlarımıza da Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca camilerimizin yapımında emeği geçen hayırseverlerden ahirete intikal edenlere Cenâb-ı Hak’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve afiyetler niyaz eder, saygılar sunarım.

 

 

 

 

Mahmut ERİN  ---

Batman İl Müftü V.