T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Batman Müftülüğü

05.09.2018

2018-2019 Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

 

Sayı     : 88519519-903-  1349                                                                                       04.09.2018

Konu   : 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı

  Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı.

 

 

DUYURU

 

İlgi:     a) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi.

c) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve

 Pansiyonları yönergesi.

d) Diyanet İşleri Başkanlığınım 09.09.2016 tarihli ve E-44009 sayılı yazısı.

e) 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Kur’an Kursları Uygulama Esasları.

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için İlimize bağlı ek listedeki Müftülüklerdeki Kur'an Kurslarında görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince İlimiz Müftülüğünce Sözlü Sınavı ile Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi (Ek ders ücreti karşılığı) alımı yapılacaktır.

 

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki ortak nitelik şartını taşımak.
  3. İmam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,
  4. 2016    yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 veya üzeri puan almak. İlçelerde yeterli müracaat olmaması halinde 50 veya üzeri puan almak.
  5. 4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.
  6. Kur’anKursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Dilekçe, (Müracaat edeceği müftülükten temin edilecek.)

2-T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi ( Müracaat ettiği müftülük tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

4-2016 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5-Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi. (Müracaat ettiği müftülük tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

6-Vesikalık fotoğraf.(1 adet)

7-4-6 yaş grubuna başvuracaklar için, yukarıdaki belgeler dışında ayrıca;

a- İlahiyat + Pedagojik Formasyon (Din K.A.B. Öğretmenliği- İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği) Belgesi,

b- İlahiyat, İlahiyat Önlisans veya en az İ.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin her hangi birinden mezun olduğuna dair diploma veya belgenin müracaat ettiği müftülük tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya geri verilecektir.

c- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikası (4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak),

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-Başvuru yapmak isteyenler 04-18 Eylül 2018 tarihleri arası mesai saatlerinde istenilen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir müftülüğe şahsen müracaat edeceklerdir. Birden fazla müftülüğe müracaat edenlerin (sınavı kazansalar dahi) müracaatları geçersiz sayılacaktır.

2-Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

SINAV İŞLEMLERİ

1-Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri, başvuruların tamamlanmasından sonra ilimiz Müftülüğü internet sitesinde http://batman.divanet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

2-Adaylar, sınava gelirken T.C kimlik no’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) bulunduracaklardır.

3-İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 

SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1-Sınav sonuçları İl Müftülüğümüzün http://batman.divanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

3-Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınavı en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanacaktır.

4-Puanların eşit olması halinde sıralama 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde, hafızlık, öğrenim durumu ve doğum tarihine göre yapılacaktır.

6-Başarılı olanlar, puan sıralamasına göre görevlendirileceklerdir. Planlanan yerlerde görevlendirme yapıldıktan sonra,ihtiyaç olması durumunda sınav için müracaat ettiği Müftülükte eğitim öğretim yılı tamamlanıncaya kadar başarılı olanlar görevlendirilebileceklerdir.

7-Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen veya mevzuatın öngördüğü yeterli öğrenciyi bulamayan adaylar, görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

8-İhtiyaçların tespiti yapılırken mevcut mekânlar ile eğitim ve öğretim döneminde eğitime hazır hale gelebilecek yerler dikkate alınmıştır. Bu nedenle bazı görevlendirmeler, eğitim yapılacak mekânların hazır hale gelmesi halinde yapılabilecektir.

 

DİĞER HUSUSLAR

1-Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

2-Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

3-Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır.

4-Sınavda başarılı olanların Arşiv ve Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Arşiv ve Güvenlik Soruşturması sonucu olumsuz olanlar, göreve başlamış bile olsa görevine son verilecek ve her hangi bir hak iddia edemeyecektir.

5-Bu sınav için yapılacak müracaatlar ve sınav sonucu oluşturulacak başarı listesi, sadece 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Kur’an Kursları için geçerli olacaktır.

6-Geçmiş yıllarda görev alanlar tekrar görev alabilmek için sınava gireceklerdir. Bu sınava girmeyenlere görev verilmeyecektir.

7-Başkanlığımızdan farklı bir talimat geldiği takdirde Başkanlığın talimatları esas alınacaktır.

 

İlk Müracaat Tarihi    :04/09/2018

Son Müracaat Tarihi :18/09/2018

Sınav Tarihi ve Yeri: Müftülüğümüz Web sitesinden ilan edilecektir.

 

( İ  M  Z  A )

Ahmet DURAN

İl Müftü V.

 

GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİNE İHTİYAÇ DUYULAN MÜFTÜLÜKLER

S/NO

MÜFTÜLÜK ADI

İHTİYAÇ DURUMU

TOPLAM

4-6 YAŞ

BAYAN

ÖĞRETİCİ

BAYAN ÖĞRETİCİ

ERKEK ÖĞRETİCİ

1

MERKEZ

       8

        25

      20

     53

2

BEŞİRİ

      ----

        14

      10

     24

3

GERCÜŞ

       4

          8

        7

     19

4

HASANKEYF

     ----

         12

       03

     15

5

KOZLUK

       5

         36

       12

     53

06

SASON

       2

         18

       28

     48

GENEL TOPLAM

      19

        113

       80

    212