T.C. BATMAN VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

2018 Yaz kuran Kursları Geçici Öğretici Alımı Sınav İlanı

04.05.2018

2018 Yaz kuran Kursları Geçici Öğretici Alımı Sınav İlanı

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

 

Sayı   : 88519519-903- 857                                                                                           04/05/2018

Konu : Sınav İlanı

 

 

D U Y U R U

 

İlimiz genelinde açılacak 2018 yılı Yaz Kur’an Kursları için ihtiyaç duyulan Cami, Kur’an Kursları ve Müftülüğümüzce uygun görülen diğer mekânlarda ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere İlimiz Müftülüğünce “Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” alınacaktır.

 

A-SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A Maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3- İmam Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4- Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya engeli bulunmamak,

5- 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavında 60 veya üzeri puan almış olmak.

6- İhtiyacın karşılanamaması halinde ilçelerde görevlendirilmek üzere 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavından 50 veya üstü puan almış olmak. Buna rağmen ilçelerde ihtiyaç karışlanamazsa 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavına girenler de puan şartı aranmaksızın müracaat edebileceklerdir.

7-04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için, 04-06 yaş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili diplomaya ya da bu alanla ilgili en az 296 saatlik sertifikaya sahip olmak

 

B. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER       

1 -Dilekçe,

2- T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Adli Sicil Kaydı (Resmi kurum için)

4- 2016 KPSS (DHBT) sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir belge/diplomanın aslı veya kurumca onaylanmış fotokopisi,

5- 2016 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

6- Varsa hafızlık belgesi fotokopisi,

 

C. BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR

1. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim döneminde (uzun süreli) Batman geneli Kur’an Kurslarında görev yapanlar; görev almak istedikleri il müftülüğümüz veya ilçe müftülüklerimizden birsine İlan tarihinden itibaren 18.05.2018 tarihine kadar müracaat ettikleri takdirde, sınavsız görev alabileceklerdir.

2. Geçmiş yıllarda Yaz Kur’an Kurslarında geçici öğretici olarak görev alanlar sınavsız görev alamayacaklardır.

3. Başvuru yapmak isteyenler en geç 18/05/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir İlçe Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. İl Müftülüğünde görev almak isteyenler ise müracaatlarını İl Müftülüğüne yapacaklardır. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

4. Mülakat, İl Müftülüğünde yapılacak ve 22/05/2018 tarihinde başlayıp bitene kadar devam edecektir.

5. Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

 

6. Adayların sınav günleri müftülüğümüzün web sitesinde ilan edilecek ve belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaklardır.

7. Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik Belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

8.Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekmektedir.

9.Sınav sonuçları başarı sırasına göre https://batman.diyanet.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10. Görevlendirmeler, mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecek olup, görevlendirildiği yerde başlamayanlar haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

11. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

12. İl ve İlçe Müftülükleri, adayların tercihlerine göre puan sıralaması esas alınması suretiyle görevlendirme yapacaklardır.

13.Sınavda başarılı olanların Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Güvenlik Soruşturması sonucu olumsuz olanlar, göreve başlamış bile olsa görevine son verilecek ve her hangi bir hak iddia edemeyecektir.

14. Bu sınav için yapılacak müracaatlar ve sınav sonucu oluşturulacak başarı listesi sadece 2018 yılı Yaz Kur’an Kursları için geçerli olacaktır.

15- Başkanlığımızdan farklı bir talimat geldiği takdirde başkanlığın talimatları esas alınacaktır.

 

 İsteklilere ilanen duyurulur. 04/05/2018

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                          ( İ  M  Z  A )

                                                                                                                       Turgut ERHAN

                                                                                                                      Batman İl Müftüsü