T.C. BATMAN VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

Müftülüğümüz, Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü Konferansı Düzenledi

27.12.2017

Müftülüğümüz, Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü Konferansı Düzenledi

Müftülüğümüzce Kültür Merkezi konferans salonunda “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü”  konulu konferans gerçekleştirildi.

Araştırmacı – Yazar Muhammed Zeki KURT’un konuşmacı olarak katıldığı konferans programı, İl Müftümüz Turgut ERHAN’ın açılış konuşması ile başladı.

İl Müftümüz Turgut ERHAN; "Son günlerde Kur'an ve Sünneti birbirinden ayırmak, Sünnetsiz İslam-Sünnetsiz Kuran düşüncesi dile getirilmektedir. Bu düşüncenin yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Zira Kuran ve sünnet bir bütündür ve Hz.Peygamberin bize miras bıraktığı yaşama ölçütleridir. İslam'ı anlama, algılama ve yaşama geçirme ancak en temel kaynaklarımız olan Kur'an ve Sünnet'le mümkündür. Bu bağlamda, Kuran ve Sünnet Bütünlüğü ile ilgili kitap yazmış,  İlimizin tanınan Araştırmacı Yazarı Muhammed Zeki KURT’u, konferans vermesi için davet ettik.”dedi.

Program, araştırmacı Yazar Muhammed Zeki KURT’un “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü” konulu konuşması ile devam etti.

Kur’an ve sünnetin bir bütün olduğunu ifade eden Araştırmacı Yazar KURT, “Son günlerde Türkiye’mizde bu konu bir hayli tartışıldı. Esasen bu konunun mimarları oryantalistlerdir. Kur’an-ı Kerimi yok edemeyeceklerini anlayınca sünnet üzerinden Kur’an’a saldırmaya çalıştılar. Çok gariptir ki, buna bazı Müslüman düşünürler de alet olmaktadır. Kur’an ve sünnet bir bütündür. Onları ayırmak kıyamete kadar mümkün olmayacaktır. Dine müteallip olan sünnetler, Kur’an’ın parçasıdır. Dolayısıyla Allah’ın “Zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız.” Hükmünün altına girerek sünneti de korumuştur. Ama oryantalist gafiller sünnet üzerinden Kur’an’ı yok etme planlarını devreye koydular. Allah onları bu konuda muvaffak etmeyecektir. Kur’an-ı Kerimi Müslümanlar kalplerine nasıl nakşetmiş ise, Peygamberin sünnetleri de kalplerine nakşetmişlerdir.

Bu türden problemlerle daha güçlü mücadele edebilmek için din görevlilerine çok iş düşüyor." Dedi