T.C. BATMAN VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

İlçe Müftülükleri Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Alım Duyurusu

21.09.2017

İlçe Müftülükleri Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Alım Duyurusu

T.C
BATMAN VALİLİĞİ
İl Müftülüğü

Sayı    : 88519519-903-2276                                                                           21/09/2017
Konu    : Sınav İlanı


2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İÇİN GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIMI SINAV DUYURUSU

İlgi:    a)- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.
b)- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi.
c)- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları yönergesi.
d)- Diyanet İşleri Başkanlığının 09/09/2016 tarih ve E.44009 sayılı yazısı.
İlçe Müftülükleri tarafından açılacak olan 2017-2018 eğitim öğretim yılı Kur’an Kurslarında (Cami, Kur’an Kursu veya uygun görülen diğer yerler) ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1-    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-    Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3-    En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,
4-    2016 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve yukarı puan almış olmak, 

5-    Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olduğu değerlendirilenlerin görevlendirilmeleri yapılmayacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-    Sınav 28.09.2017 tarihinde saat: 08.30’da ilgili İlçe Müftülüklerinde yapılacaktır. Bitmemesi halinde ertesi günler sınava devam edilecektir.
2-    Başvurular 21 Eylül–27 Eylül 2017 tarihleri arasında görev alınmak istenen ilçe müftülüklerine yapılacaktır.
3-    Mülakat Sınavında başarılı olabilmek için ilçe müftülüklerinde yapılan Mülakat Sınavından en az 70 puan alınması gerekir. 
4-    Adaylar görev almak istedikleri ilçeye başvurabilecektir. Birden fazla ilçeye başvuranların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
5-    Görevlendirmede ilçe müftülüğünde yapılan  mülakat puanı esas alınacaktır.
6-    Sıralama ilçe bazında puan sırasına göre yapılacak, geçici görevlendirme ihtiyaca binaen yapılacaktır.
7-    Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.
8-    Sınavla ilgili hususlar Batman İl Müftülüğü http://batman.diyanet.gov.tr. web adresinden yayınlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacak ve kazanan ilgililer ilçe müftülüklerine başvuracaklardır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-    Dilekçe, (ilçe müftülüklerinden temin edilecek.)
2-    T.C. kimlik no’lu nüfus cüzdanı fotokopisi
3-    En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (ilçe müftülüğü tarafından diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
4-    2016 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
5-    Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi, (ilçe müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
6-    4-6 yaş grubuna başvuracaklar için, yukarıdaki belgeler dışında ayrıca;
a-İlahiyat + Pedagojik Formasyon (Din K.A.B. Öğretmenliği- İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği) Belgesi,
b-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikası (296 Saat),
c-İlahiyat, İlahiyat Önlisans veya en az İ.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin her hangi birinden mezun olduğuna dair diploma veya belgenin ilçe müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya geri verilecektir.

GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİNE İHTİYAC OLAN İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ

S.NO

İLÇE ADI

BAYAN ÖĞRETİCİ

ERKEK ÖĞRETİCİ

TOPLAM

1

GERCÜŞ

4

3

7

2

HASANKEYF

10

2

12

3

KOZLUK

5

2

7

4

SASON

5

2

7

GENEL TOPLAM

24

9

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1-    Sınav sonuçları İl Müftülüğümüzün http://batman.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2-    Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır
3-    Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınavı en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç kadar asıl, diğerleri de yedek olarak belirlenecektir.
4-    Puanların eşit olması halinde sıralama 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır.
5-    Asıl adayların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, sınav için müracaat ettiği ilçede 2017-2018 eğitim öğretim yılı tamamlanıncaya kadar ihtiyaç olması durumunda sözlü sınavda başarılı olan yedek adaylar sırayla görevlendirilebilecektir.
6-    Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

DİĞER HUSUSLAR

1-    Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
2-    Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır.

Ahmet ATEŞ
İl Müftüsü V.
 Dosyalar